Rekreačné poukazy


Nečakajte na rekreačné poukazy – príspevok na dovolenku od zamestnávateľa môžete využiť ihneď!

Pracujete vo firme, ktorá má 50 a viac zamestnancov a ste v nej zamestnaní dlhšie ako 2 roky? V tom prípade máte nárok na príspevok na rekreáciu v maximálnej hodnote až 275 € ročne! Prečítajte si návod, ako uplatniť nárok na rekreačný príspevok ihneď.

Pobyty na ktoré môžete využiť príspevok na rekreáciu

Nemusíte už na nič čakať, nemusíte si pýtať povolenie, nemusíte nič viac zisťovať

Nemusíte už na nič čakať, nemusíte si pýtať povolenie, nemusíte nič viac zisťovať – už teraz môžete ísť na pobyt a 55% nákladov vám zamestnávateľ podľa zákona musí preplatiť. Ak spĺňate zákonné podmienky na poskytnutie príspevku na rekreáciu, tak nemusíte čakať na žiadne ďalšie povolenie, ani na akýkoľvek rekreačný poukaz od zamestnávateľa a príspevok na dovolenku môžete čerpať už dnes!

Postup, ako využiť príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa

1. Zamestnanec, ktorý pracuje vo firme s viac ako 49 zamestnancami a odrobil si v tejto spoločnosti najmenej 2 roky, má nárok na rekreačný príspevok.

2. Vyberte si svoj pobyt na území Slovenskej republiky s najmenej 2 prenocovaniami. Môžete si vybrať jeden pobyt na využitie maximálneho príspevku alebo počas roka využiť aj viac pobytov.

3. Využite svoj pobyt vo vytúženej lokalite. Pobyt môžete využiť aj s vašimi rodinnými príslušníkmi alebo napríklad aj na detské tábory.

4. Po skončení pobytu si na recepcii vypýtajte potvrdenie o pobyte – účtovný doklad (faktúra), ktorý obsahuje: vaše meno, termín pobytu a cenu za pobyt.

5. Tento účtovný doklad prineste zamestnávateľovi, ktorý vám v najbližšej výplate preplatí 55 % zo sumy, ktorú ste zaplatili za pobyt. Výška rekreačného príspevku môže byť maximálne 275 €.

Pobyty na ktoré môžete využiť príspevok na rekreáciu

Kto má nárok čerpať príspevok na rekreáciu:

1. Zamestnanci (súkromní, verejní, štátni):
sú zamestnaní v organizácii zamestnávajúcej 50 zamestnancov a viac
majú pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy (dohodári nemajú nárok)
pracovný pomer vo firme im trvá min. 2 roky

2. SZČO
postup je rovnaký ako pri zamestnávateľovi: SZČO si kúpi a využije minimálne 2-nocový pobyt na Slovensku (alebo viacero pobytov či detských ubytovacích táborov)
po ukončení pobytu si vypýta od hotela doklad, ktorý si môže dať do nákladov na zníženie základu dane
maximálna výška sumy do nákladov je 500 € za viac ako 2-nocový pobyt na Slovensku (alebo viacero pobytov či detských táborov)
platí to však len pre živnostníkov, ktorí si uplatňujú skutočné výdavky, nie paušálne

3. Okrem zamestnanca môže služby pobytu spolu s ním čerpať aj osoba žijúca so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

Spôsob získania príspevku

Stačí, ak po absolvovaní pobytu prinesiete zamestnávateľovi doklad (faktúru) za pobyt a služby s ním spojené na preplatenie. Zamestnávateľ vám poskytne príspevok v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy.

Faktúra, ktorá je predložená zamestnávateľovi:

  • musí byť vystavená výhradne ubytovacím zariadením nachádzajúcim sa v SR
  • musí obsahovať meno zamestnanca
  • musí obsahovať cenu za pobyt
  • musí obsahovať termín pobytu
  • musí byť minimálne za 2 prenocovania a viac, alebo za pobytový balík na min. 2 prenocovania

Výška príspevku na rekreáciu

Výška príspevku zamestnávateľa na dovolenku je maximálne 275 € ročne. Zamestnávateľ je povinný prispievať zamestnancovi na rekreáciu v sume 55 % výdavkov na rekreáciu, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok. V tejto výške dostanú príspevok len zamestnanci, ktorí sú zamestnaní na plný úväzok. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na skrátený úväzok sa maximálna suma príspevku na rekreáciu zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Príklad 1:
cena rekreácie = 500 EUR
príspevok zamestnávateľa = 500 EUR x 55% = 275 EUR
náklady zamestnanca = 225 EUR
Príklad 2:
cena rekreácie = 400 EUR
príspevok zamestnávateľa = 400 EUR x 55% = 220 EUR
náklady zamestnanca = 180 EUR

 

Rekreačný príspevok nemusíte využiť iba na jeden pobyt. Môžete si ho rozdeliť aj na viac pobytov, faktúry z nich sa spočítajú a behom roka vám z nich bude preplatených maximálne až 275 € .

Rekreačný príspevok môžete využiť na:

  • na ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby
  • na pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky
  • na služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky
  • na mimoškolské aktivity počas prázdnin (detský tábor) na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca, ktoré navštevuje základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov osemročného gymnázia

 

Dovolenky na Slovensku s možnosťou využiť príspevok